Om Nora Art

En kulturell mötesplats i Nora

Nor Art är en ideell förening vars syfte är att skapa och driva kulturella mötesplatser för den samtida konsten och vara en aktör i länets konstutveckling.

Några av de platser Nora Art har skapat konsthändelser på är Hammarbackens Hembygdsgård, Pumphuset i Lindesberg och ett satellitevenemang till Art Screen Fest i Måltidens Hus i Grythyttan.

Sommarutställningar i Bryggeriet

En annan av mötesplatserna är det fantastiska Bryggeriet i Nora. Årets utställning Now you see me, now you dont är den åttonde som föreningen arrangerar där. Det började med Stilla Långsam Rörlig 2010 och därefter har följande utställningar genomförts: Selected Walls-naturinspirerat fotografi, Himmelsvitt, Växtart, Färgäkta, Hemsökt och Linjens magi.

Bakgrund

Nora Art har sina rötter i Åkerby skulpturpark som avvecklades 2009 då landstinget sålde fastigheten till en privat ägare. I samband med flytten från Åkerby bytte föreningen namn till Nora Art och skänkte samtidigt cirka 25 skulpturer till Nora kommun. En av dem är ”Lejonport” av Torsten Molander som nu finns placerad i Anders Wedbergsparken i Nora.

Barn och unga

Nora Art arbetar aktivt för att inkludera barn och unga. Vi låter alltid unga konstnärer delta i utställningarna jämsides med etablerade. Vi har haft workshops i graffitimålning och under 2016 hade vi skaparverkstäder både i Nyhyttan och Nora.

Du kan bli medlem i Nora Art

Då stödjer du föreningens verksamhet, får information om våra olika arrangemang och medlemsrabatt på avgiftsbelagda evenemang som föreningen genomför.

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Betala till bankgironummer: 583-6192 men glöm inte ditt att ange ditt namn.

Kontakt:

Postadress:
Nora Art
c/o Nora bibliotek
Storgatan 15
713 80 Nora

Tele: 0707 19 24 21
Mail: utstallning@norart.se

Styrelseledamoter:

Ordförande – Gunilla Nilsson

Kassör – Claes Berglind

Sekreterare – Kajsa Forsberg

Ledarmöter – Claes Berglind, Jerk Alton, Brita Sandewall Eklund, Jan Hermansson, Gunilla Kallren Stansvik

Verksamhetsledare – Mark Andersson, utstallning@norart.se

Årsavgift för medlemmar 100 kr.

Organisationsnummer: 875002 7453

Bankgiro: 583-6192